Bioresonantie

Bioresonantie is een therapie die gebruik maakt van energie, trilling en frequentie. Met het bioresonantie apparaat worden verstoringen van frequenties opgespoord en worden vervolgens geharmoniseerd. Het harmoniseren van verstoorde lichaamseigen frequenties zorgt voor een beter functioneren van lichaam en geest. Buiten dit kan met bioresonantie verder gezocht worden naar oorzaken waardoor frequenties worden verstoord. Hierbij kan men denken aan bijv., mineralen, vitamines en of bepaalde voeding wel of niet bij je past. Met het zoeken en oplossen van oorzaken, zullen de frequenties binnen het menselijk systeem minder snel ontregeld worden. Deze methode is toepasbaar bij alle mogelijke, acute en chronische ziektebeelden.

Bij welke klachten

De bioresonantietherapy beïnvloed de lichamelijke processen van de individuele patiënt, via trillingen op energetisch informationeel niveau. Aangezien er geen enkele ziekte is die niet gepaard gaan met onregelmatige vibraties, kan deze therapie met goede genezingsverwachtingen worden toegepast bij de meest uiteenlopende aandoeningen; reumaklachten, hart-en vaatziekten, candida, migraine, kinder-en vrouwenziekten, ademhalingsklachten, gebitsproblemen, aandoeningen van de huid, longen, lever, gal, maag en darm, allergieën enz…